Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Werkplekleren op de dienst geriatrie

Werkplekleren op de dienst geriatrie

In maart verwelkomt onze dienst geriatrie opnieuw vijftien derdejaarsstudenten Verpleegkunde van het Vesaliusinstituut in Oostende om vier weken lang te proeven van de praktijk. Het gaat om een project dat nu voor de vierde keer wordt ingericht en dat de studenten zelf alvast als bijzonder leerrijk ervaren.

Vooraf krijgen de verpleegkundigen in spe een opleiding die hen klaarstoomt om alle pc-programma's en applicaties die op de werkvloer in gebruik zijn onder de knie te krijgen. Ze krijgen deze opleiding niet enkel van verpleegkundigen van de dienst geriatrie, ook verpleegkundigen van andere diensten brengen hen een en ander bij. Voor de lessen BLS, bijvoorbeeld, wat staat voor Basic Life Support, ofwel reanimeren, staan onze spoedmedewerkers in. Ze krijgen uitvoerig uitleg over staande orders, aanvragen , procedures en zo meer en oefenen deze alvast in theorie.

De daaropvolgende twee weken volgt een stage op de verpleegafdeling geriatrie 3. De studenten draaien daarin 24 uur op 24 mee, met ploegdiensten die zowel dag- als nachtshiften omvatten. Zo kunnen ze twee weken lang alle zorgen en zorgprocessen oefenen, onder begeleiding van een verpleegkundige van de dienst.  Het komt er zowat op neer dat ze als de schaduw van een van de vaste verpleegkundigen diens volledige shift meelopen: medicatiebedeling , labo's afnemen , bloed toedienen … Zo bouwen de studenten steeds meer zelfvertrouwen op, tot ze de taken zelf kunnen uitvoeren. Al gebeurt dat vanzelfsprekend onder blijvende supervisie. Het is ook in die periode dat de studenten de patiënten leren kennen en vertrouwd raken met onze visie op geriatrie en onze werkwijze.

Na al deze voorbereidingen volgt het spannendste luik: het eigenlijke werkplekleren. We geven onze 15 studenten dan twee weken lang een groep van 13 patiënten in handen waarvoor zij de zorgen moeten 'overnemen'. Dit houdt in dat ze zelf de zorg organiseren, zelf op ronde gaan met de arts, zelf de overdracht doen bij wisseling van de dienst, zelf medicatie verdelen. Kortom, ze beleven alles zoals ze dat zouden doen als ze later in het werkveld staan. Zo wordt binnen hun groep een hoofdverpleegkundige en een verantwoordelijke aangesteld en moeten ze samenwerken met de leden van het multidisciplinaire team, zoals de ergotherapeuten, de logopedisten, de sociale medewerkers.

Natuurlijk gebeurt ook het werkplekleren nog steeds onder het superviserende oog van twee verpleegkundigen en begeleiding door de school, maar toch laten we hen zoveel mogelijk zelf nadenken. We grijpen pas in als ze echt een fout zouden maken. We voorzien ook momenten waarop we de studenten vragen om zich te bezinnen over de zorg die ze die dag geleverd hebben. Zo stimuleren we hen om eens stil te staan bij zichzelf en hun aanpak en na te denken over hoe ze het de volgende dag beter kunnen doen.

Keer op keer merken we dat onze student-verpleegkundigen zo goed als klaar zijn voor het werkveld. Ze leren veel bij op het vlak van verpleging, maar zeker ook op het vlak van 'samenwerken' met collega's. Zelf tonen ze zich altijd enthousiast en zelfs een tikje teleurgesteld als het voorbij is. Ze vinden dit een zeer leerrijk project en ook de vaste verpleegkundigen steken er telkens nog heel wat van op, want elke groep studenten zorgt weer voor andere ervaringen.

 

Laatst gewijzigd Monday, March 06, 2017 om 2:56 PM