Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Wereldstotterdag op 22 oktober 2015

Wereldstotterdag op 22 oktober 2015

Wist je dan? Stotteren niet veroorzaakt wordt door een verkeerde ademhaling, maar door een verstoorde werking van bepaalde gebieden in de hersenen.

Hoe ontstaat stotteren?

Stotteren begint doorgaans op jonge leeftijd. In 50% van de gevallen ontstaat het voor 3 jaar, bijna 100% ontstaat voor 9 jaar. Het komt 3 tot 4 keer meer voor bij jongens dan bij meisjes.

Het is een universeel verschijnsel. Bij 1,2% van de bevolking groeit stotteren uit tot een probleem. Over de hele wereld zijn er ongeveer 72 miljoen mensen die stotteren.

Stotteren wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Enerzijds is er een genetische aanleg en anderzijds lokken ontwikkelingsfactoren (spraak en taal, gedachten en emoties) en omgevingsfactoren (o.a. luisteraar-reacties) stotteren uit. Dit verschilt individueel.

Bij 63% van de kinderen ontstaat stotteren geleidelijk, bij 37% plots.

De stotterernst varieert: periodes van meer stotteren worden afgewisseld met periodes van minder stotteren.


Hoe kan je stotteren herkennen?

Stotteronvloeiendheden zijn onwillekeurige woorddoorbrekingen. Het gaat om snelle en frequente herhalingen van klanken (vb: e-e-en), lettergrepen (vb: le-le-le-lezen) of korte woorden (vb: de-de-de). Ook verlengingen van klanken (vb: fffffiets, kaaaaaas) en blokkeringen (vast zitten van de spreekspieren) komen voor. Deze woorddoorbrekingen gaan gepaard met controleverlies en met een verhoogde fysieke inspanning.

Hoe evolueert stotteren?

Stotteren kan sterk variëren: van dag tot dag of in verschillende situaties. Soms kunnen bepaalde taalopdrachten (vb: luidop lezen) vrij blijven van stotteren, maar dit is niet altijd zo.

Een kind kan stotteren met duidelijk fysieke inspanning (vb: de ogen dichtknijpen tijdens een stottermoment) of het kan trachten de stotter te vermijden (vb: een ander woord gebruiken, minder praten).

Bij een deel van de kinderen die beginnen te stotteren, evolueert dit tot een probleem. De ontwikkeling van spraak en taal, de psychosociale ontwikkeling, interacties met leeftijdsgenoten/ouders/leerkrachten, studie- en beroepskeuze worden negatief beïnvloed. Soms ontstaat er een heuse handicap. Logopedische therapie kan helpen om de ontwikkeling van stotteren tegen te gaan.


Voor vragen, informatiefolders of bijkomende informatie:

Contactpersoon: Gertie Van den Driessche (stem-, schisis-, stottertherapeute)

                                                   t: 050 45 24 48  e-mail: gertie.vandendriessche@azsintjan.be 

Dienst Logopedie AZ Sint-Jan

        Caroline Vandenbruaene         t: 050 452488    caroline.vandenbruaene@azsintjan.be

        Christelle Vanmaele                t: 050 452487    christelle.vanmaele@azsintjan.be

        Ines Verté                             t: 050 452430    ines.verte@azsintjan.be

 

Laatst gewijzigd Tuesday, October 20, 2015 om 4:32 PM