Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Revalidatieprogramma ‘Veerkracht’ helpt de levenskwaliteit van pijnpatiënten verbeteren

Revalidatieprogramma ‘Veerkracht’ helpt de levenskwaliteit van pijnpatiënten verbeteren

Veerkracht is een twaalf weken durend revalidatieprogramma. In dit programma verenigt ons multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn diverse specialisten en therapeuten in een team dat samenwerkt om patiënten die voortdurend of steeds erger pijn lijden op te vangen en hen te helpen hun levenskwaliteit te verbeteren.

 


Waarom is Veerkracht nodig?

Het Veerkracht-programma is vooral gericht op patiënten met blijvende of steeds verergerende pijn, die niet of niet volledig verholpen kan worden met een ingreep of medicatie. Een vereiste is dat de patiënt minder dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Ook zijn motivatie om te herstellen mag natuurlijk niet ontbreken. Doorverwijzing voor Veerkracht kan gebeuren via een consult bij een van de pijnartsen en/of de revalidatieartsen. 

Tijdens dit revalidatieprogramma leert de patiënt vooral anders omgaan met zijn klachten. De bedoeling is de deelnemers ertoe te brengen dat ze maximaal deelnemen aan het maatschappelijk leven en hun levenskwaliteit te verhogen. Ook werkhervatting is mogelijk een einddoel.

Wat houdt Veerkracht in?

Het volledige programma neemt twaalf weken in beslag. Een blik achter de schermen bij de eerste patiëntengroep:

Spieropwarming

Op maandag 4 januari 2016 stond de eerste groep van vier patiënten voor Veerkracht vol spanning en verwachtingen klaar aan het zwembad. Het warme water bracht hun spieren in paraatheid om de bewegingen van de kinesitherapeut te volgen.

Infomoment

Na deze lichamelijke inspanning vroeg het programma nog de volle concentratie van de patiënten om een infomoment door de verpleegkundig coördinator bij te wonen. Stap voor stap trachtte zij antwoorden te bieden op de vele vragen die de chronische pijnpatiënt bezighouden: hoe kom ik aan deze pijn, wat kan ik eraan doen, zal dit nog lang duren, hoe zal dit in de toekomst evolueren …

Fysieke training

Op donderdag oefenden de patiënten in de fitnesszaal: van step naar gocart, van armfiets naar roeitoestel, van ligfiets naar loopband.

Al gauw werd duidelijk dat het revalidatieprogramma Veerkracht een actieve inzet van de patiënt zelf vraagt. Met advies en bemoedigende woorden van de kinesitherapeut bouwden zij zo langzaam hun kracht en conditie op.

Relaxatie

Tijdens de relaxatiesessies verkenden de patiënten opnieuw hun lichaam. Spanningsvelden werden opgespoord en ontladingen volgden.

Tips voor thuis

Doorheen de verschillende workshops en individuele sessies bij de ergotherapeuten kregen de patiënten heel wat tips mee om thuis uit te proberen. Zij bleken veel baat te hebben bij de stabilisatieoefeningen van het bekken, het gebruik van het BTE Primus RS-toestel (een veelzijdig therapietoestel) ...

Maatschappelijke begeleiding

De medisch maatschappelijk werker maakte de patiënten wegwijs in de maatschappelijke problemen die zij vaak ondervinden. Zij begeleidde hen bij administratieve taken, tegemoetkomingen waar de patiënt recht op heeft, lotgenotencontact, een parcours uitstippelen naar haalbaar werk en andere maatschappelijke aangelegenheden.

Psychologische begeleiding

Naar eigen wens en behoefte kon elke patiënt zich laten bijstaan door de klinisch psycholoog. Zaken als taakmanagement, waar nodig de manier waarop deze met zijn probleem omgaat bijsturen, begeleiding in het aanvaardingsproces en dergelijke meer zijn belangrijke actiepunten in dit revalidatieprogramma.

Educatieve sessies

De educatieve sessies, onder meer rond slaap en pijnmedicatie, eindigden steeds in levendige discussies tussen de groepsleden. Hun eigen ervaringen kunnen uitwisselen gaf een meerwaarde aan het programma.

Medische opvolging

De twaalf weken revalidatie gingen gepaard met besprekingen van de patiënten door de verschillende betrokken specialisten. Bij de afsluiting van het programma besprak de patiënt de bereikte resultaten samen met de revalidatie- en/of doorverwijzende arts. De huisarts kreeg een verslag.

Vervolg op Veerkracht

In aansluiting op Veerkracht krijgen de patiënten de mogelijkheid om nog eenmaal per week oefentherapie te volgen, om de overgang van Veerkracht naar volledige zelfredzaamheid niet te bruusk te maken. Sinds die eerste sessies is het Veerkracht-programma trouwens verder bijgestuurd, op basis van de ervaringen van zowel artsen als patiënten, om nog betere resultaten te bekomen. Ook in de toekomst zal het programma nog verder evolueren. Dankzij de steun van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunnen we de financiële belasting voor de patiënten minimaal houden. Voor het volledige therapieprogramma van 12 weken betalen deze de prijs van 24 kinesitherapiesessies.

Zie: Omzendbrief FOD, maart 2013

 

Laatst gewijzigd Friday, March 17, 2017 om 11:12 AM