Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Onze materniteiten dragen het label 'Baby- en Moedervriendelijk ziekenhuis

Onze materniteiten dragen het label 'Baby- en Moedervriendelijk ziekenhuis

In december 2017 behaalde onze materniteit op campus Sint-Jan voor het eerst het label ‘Baby-en Moedervriendelijk Ziekenhuis’, internationaal bekend onder de naam Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI). Het gaat om een internationaal kwaliteitslabel, toegekend door Unicef. In België gebeurt dit in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. Het label blijft vier jaar geldig. Dit betekent dat onze beide materniteiten nu dit label dragen, want campus Henri Serruys behaalde dit label in 2016 al voor de derde keer.

 

De beste kansen dankzij goede informatie

De materniteiten zijn het ideale vertrekpunt voor een degelijke ondersteuning van borstvoeding. Om elke baby en ook de moeders de beste kansen te geven op het gebied van gezondheid en welzijn lanceerden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef in 1991 het BabyFriendly Hospital Initiative'. In België werkte de federale overheidsdienst Volksgezondheid vanaf 2005 een actieplan uit om de materniteiten ertoe aan te zetten toekomstige ouders beter te informeren, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken voor de voeding en gezondheid van hun baby.

Drie regels

De WHO en Unicef vatten de voorwaarden waaraan een materniteit moet voldoen om het Unicef-label te krijgen samen in drie punten:

  • de tien vuistregels

  • een code die reclame voor en promotie van kunstvoeding en moedermelkvervangende producten verbiedt (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes)

  • het moedervriendelijk beleid in het verloskwartier. 

Goed opgeleide medewerkers

Ons ziekenhuis voert een voedingsbeleid volgens deze drie regels, dat de gedragscode respecteert. Dit beleid is uitgeschreven en alle medewerkers die iets met moeder- en kindzorg te maken hebben, zijn hiermee vertrouwd. Zij krijgen een basiscursus borstvoeding volgens de normen van de WHO en volgen op regelmatige basis vormingssessies. Medewerkers van de materniteiten lichten alle zwangere vrouwen voor over de voordelen van borstvoeding en hoe dit in zijn werk gaat.

Begeleiding en hulp voor borstvoeding

Na de geboorte hebben moeder en kind minstens een uur ongestoord huid-op-huidcontact. De moeder krijgt hulp om bij haar baby de signalen te herkennen dat hij wil zuigen en, indien nodig, ook bij de borstvoeding zelf. Alle moeders leren correcte aanlegtechnieken en hoe ze hun melkproductie in stand kunnen houden, ook bij scheiding van moeder en kind. Borstgevoede zuigelingen krijgen enkel bijvoeding als daar een medische reden voor is, op advies van de kinderarts.

Zorg binnen en buiten het ziekenhuis

Dankzij 'rooming-in' kunnen moeder en kind dag en nacht samenblijven. We bieden de baby op onze materniteiten geen spenen of fopspenen aan om te voorkomen dat deze een verkeerde zuigtechniek aanleert. Ook na ontslag helpt ons ziekenhuis bij de opvolging van moeder en baby. Via het project 'moederzorg', opgericht naar aanleiding van de verkorte ligduur, voorzien we een nauwe, goed georganiseerde samenwerking met de zorgverleners die de zorg voor moeder en baby thuis zullen opnemen.

Alle betrokken diensten volgen dezelfde regels

Het is zeer belangrijk dat ouders geen tegengestelde adviezen of info krijgen. Daarom volgen de consultatie gynaecologie, het verloskwartier en de diensten Maternele intensieve zorgen, Neonatale intensieve zorgen, Materniteit en Kinderziekten dezelfde regels om (aanstaande) moeders over borst- en zuigelingenvoeding te informeren en hen hierin te motiveren, te ondersteunen en te begeleiden.

  • Op deprenatale consultatiekrijgen toekomstige ouders al tijdens de zwangerschap heel wat informatie. We voorzien voor iedere zwangere vrouw individuele infomomenten bij de vroedvrouw op 24 weken en op 34 à 35 weken zwangerschap.

  • Ook voor zwangere vrouwen opgenomen op de afdelingMaternele intensieve zorgenis professionele begeleiding voorzien. Dat gebeurt 'op maat' aan bed door een vroedvrouw.

  • In hetverloskwartierstelde een team bekwame vroedvrouwen het 'moedervriendelijk beleid' tijdens arbeid en bevalling op punt. Hierin staat de keuze van de moeder bij normale spontane arbeid centraal en gaat de vroedvrouw uit van de kracht van de fysiologie tijdens arbeid en bevalling.

    Ook tijdens een keizersnede wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van moeder, partner en kind. De ouders kunnen hun kind zien geboren worden, waarna de baby gedurende een minuut aan de navelstreng blijft op de buik van de moeder. Nog op de operatietafel heeft de mama reeds huidcontact met haar kind.

  • Baby's die prematuur of ziek geboren worden, komen terecht op deNeonatale intensieve zorgen.Ook naar hen en hun ouders gaat speciale aandacht uit. De verpleegkundigen en vroedvrouwen begeleiden de ouders, die vaak angstig en ongerust zijn. Zij motiveren de moeders om moedermelk te geven, want ook premature en zieke baby's ondervinden voordelen van deze voeding en ervaren hierdoor minder complicaties. De lactatiekundigen organiseren wekelijks consultatiedagen om de moeders te ondersteunen. Moedermelk geven betekent voor deze ouders heel veel. Het geeft hen het gevoel hun kind(eren) op een unieke manier iets belangrijks te geven.

Nu ook de dienst Materniteit van campus Sint-Jan het BFHI-label draagt, heeft de ets 'maternity' van Picasso er een ereplaats gekregen. Aan dit internationale symbool herkent iedereen die langskomt op de zevende verdieping ons als een baby- en moedervriendelijk ziekenhuis.

Laatst gewijzigd Wednesday, January 31, 2018 om 11:50 AM