Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Nauwere samenwerking tussen AZ Sint-Rembert en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV bezegeld in contractuele ziekenhuisnetwerkovereenkomst

Nauwere samenwerking tussen AZ Sint-Rembert en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV bezegeld in contractuele ziekenhuisnetwerkovereenkomst

Het AZ Sint-Rembert in Torhout en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV willen, nog meer dan in het verleden, de krachten bundelen om kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg in de regio verder uit te bouwen. Beide ziekenhuizen hebben al een jarenlange traditie van intense samenwerking op medisch vlak, die beiden als bijzonder positief ervaren en evalueren. Daarom besloten ze deze samenwerking te bezegelen in een contractuele ziekenhuisnetwerkovereenkomst.

 

Het AZ Sint-Rembert in Torhout en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV willen, nog meer dan in het verleden, de krachten bundelen om kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg in de regio verder uit te bouwen. Beide ziekenhuizen hebben al een jarenlange traditie van intense samenwerking op medisch vlak, die beiden als bijzonder positief ervaren en evalueren. Daarom besloten ze deze samenwerking te bezegelen in een contractuele ziekenhuisnetwerkovereenkomst. 

Het uitgangspunt van deze netwerkovereenkomst is:"de juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plaats". Hierbij zal het AZ Sint-Rembert instaan voor de uitbouw van de regionale ziekenhuiszorg voor de bevolking van het Houtland, in nauwe samenwerking met de huisartsen. De hooggespecialiseerde (tertiaire) zorg biedt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voor de regio aan.

De uiteindelijke doelstellingen zijn: beter beantwoorden aan de behoeften van de regionale bevolking van het Houtland, de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren en de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg optimaliseren. Om deze ambities waar te maken, worden de strategische doelstellingen van beide ziekenhuizen op elkaar afgestemd en verder ondersteund. De overeenkomst vermeldt afspraken inzake samenwerking en taakverdeling, complementariteit, investeringen, kwaliteitscontrole, verwijzingen en wederzijdse ondersteuning.

Beide ziekenhuizen hebben de netwerkovereenkomst ondertekend. Ze zal de dynamiek van elk van beide ziekenhuizen blijven ondersteunen en is opgesteld volgens de volgende krachtlijnen:

Elk van beide ziekenhuizen behoudt zijn autonomie, identiteit, visie en missie.

  • Ze heeft de juridische vorm van een contractuele verbintenis, maar zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Het gaat noch om een fusie noch om een groepering.
  • Ze sluit andere vormen van samenwerking met derden in geen geval uit.
  • De overeenkomst en de manier waarop ze wordt uitgevoerd, worden bewaakt door een coördinatiecomité, een medische comité en een dagelijks bureau die op regelmatige basis samenkomen. Beide partijen zijn hierin evenredig vertegenwoordigd.

Beide algemene ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat door deze vorm van geformaliseerde samenwerking iedere patiënt van het Houtland aanspraak kan maken op de best mogelijke kwalitatief hoogstaande zorg in eigen regio.

Laatst gewijzigd Thursday, January 29, 2015 om 1:12 PM