Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Multidisciplinair team zet zich in voor parkinsonpatiënten

Multidisciplinair team zet zich in voor parkinsonpatiënten

Omgaan met de diagnose van de ziekte van Parkinson is niet gemakkelijk. De onvoorspelbaarheid van de ziekte en de beperkingen waarmee deze patiënten te maken krijgen, vragen hele specifieke aandacht en zorg.

Het parkinsonteam van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wil een vangnet voorzien en oplossingen bieden voor elk aspect van deze ziekte. Daarom biedt de dienst Neurologie in samenwerking met de dienst Revalidatie een intensief parkinsonzorgprogramma aan, in functie van de vragen en behoeften van de patiënt. De behandelende neuroloog coördineert de behandeling en staat in voor de aanpassingen van de medicatie die nodig zijn om de symptomen maximaal onder controle te houden, maar ook andere aspecten zijn belangrijk. Naargelang de patiënt verschillende fasen van de ziekte doorloopt, van diagnose tot specifieke symptomen, brengt het team hem in contact met diverse gespecialiseerde medewerkers, van revalidatiedeskundigen tot een logopedist of psycholoog. Het parkinsonteam werkt bovendien actief samen met de Vlaamse Parkinson Liga.

Het revalidatieprogramma

Lichaamsbeweging is van cruciaal belang voor elke parkinsonpatiënt om zo lang mogelijk een vlotte beweeglijkheid te behouden. Om dit te stimuleren werd een specifiek revalidatieprogramma uitgewerkt. Tijdens groepslessen met vijf deelnemers kunnen patiënten met de ziekte van Parkinson zes weken lang één namiddag in de week een les van ongeveer een uur volgen. Het is de bedoeling dat ze zich hierna veel fitter en weerbaarder voelen en zo vertrouwen opbouwen om ook thuis een actieve levensstijl aan te houden. De lesgevers focussen op de kernsymptomen van de ziekte en leren daarom ook oefeningen aan om de houding te verbeteren en om het evenwicht te oefenen.

De opvolging nadien

Dit programma moet patiënten op weg zetten om ook in het dagelijkse leven te kiezen voor een gezonde levensstijl. Stelt de revalidatiearts vast dat een patiënt zelf toch onvoldoende lichaamsbeweging heeft, dan zal hij aanvullende kinesitherapie thuis voorschrijven. Het revalidatieteam overlegt dan met de kinesist hoe de behandeling zo goed mogelijk op het programma van de parkinsonpatiënt kan aansluiten. Ondervindt iemand na het programma of later specifieke revalidatienoden, dan zal de behandelende neuroloog hem opnieuw doorverwijzen naar de revalidatiearts voor een programma op maat.

De rol van de parkinsonverpleegkundige

Bij onze gespecialiseerde parkinsonverpleegkundige vinden patiënten een luisterend oor voor al hun bijkomende vragen. Zij staat hen ook met raad en daad bij om de nodige attesten in orde te brengen, in samenwerking met de dienst Medisch Maatschappelijk Werk. Parkinsonpatiënten en ook hun eventuele mantelzorger(s) kunnen steeds bij haar terecht voor bijkomende informatie, of gewoon voor een gesprek over de zaken die hen dwarszitten.

Verwijzing naar de logopedist

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan het gebeuren dat de stem zwakker wordt, de spraak minder verstaanbaar wordt of dat het slikken moeizamer verloopt. In dat geval zal de neuroloog hen doorverwijzen naar een gespecialiseerde logopedist die hen hierbij kan helpen aan de hand van specifieke oefeningen. Vaak gaat daar een slikonderzoek aan vooraf op de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten.

Psychologische steun

Niet zelden heeft een parkinsonpatiënt of mogelijk ook zijn mantelzorger(s) psychologische steun nodig bij het verwerken van de diagnose of bepaalde stadia van de ziekte. De neuroloog kan in dat geval doorverwijzen naar een psycholoog met ervaring in de neuropsychologie. Deze kan patiënten en hun mantelzorger(s) in gezamenlijke of individuele gesprekken bijstaan bij het omgaan met de moeilijkheden die ze in het dagelijkse leven ondervinden. De psycholoog kan indien nodig ook onderzoek doen naar de verstandelijke vermogens (het cognitief functioneren) van de patiënt en waar zinvol ondersteuning bieden.

De Vlaamse Parkinson Liga

De Vlaamse Parkinson Liga vzw is de Vlaamse vereniging voor patiënten met de ziekte van Parkinson. De Liga organiseert tal van interessante activiteiten. Op de website www.parkinsonliga.be kunnen patiënten onderling ervaringen uitwisselen en allerlei praktische tips en informatie delen.

Nog vragen?

U kan steeds het secretariaat neurologie contacteren op 050 45 23 70.

 

Namens het parkinsonteam van campus Sint-Jan

dr. Bruno Bergmans, neuroloog

dr. Karel Watteyne, revalidatiearts

Carmen Dusautoir, parkinsonverpleegkundige

Heidi Haesebrouck & Barbara Wybouw, kinesitherapeuten

Ella Nuyttens, ergotherapeute

Ines Verte, logopediste

Lut Craeynest & An Delaere, klinisch psychologen

Laatst gewijzigd Monday, March 09, 2015 om 9:55 AM