Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  JACIE-accreditatie bekrachtigt streven naar kwaliteit

JACIE-accreditatie bekrachtigt streven naar kwaliteit

De afdeling hematologie en de dienst laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zien hun gezamenlijke inspanningen binnen hun stamceltransplantatieprogramma bekroond met de JACIE-accreditatie. Dit kwaliteitslabel gaat uit van het Europese accrediteringsorgaan ‘Joint Accreditation Committee – ISCT & EBMT’, een initiatief van de International Society for Cellular Therapy (ISCT) en de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), twee instanties die instaan voor optimale kwaliteit en organisatie van alles wat stamceltransplantatie in Europa aangaat.

Het JACIE-kwaliteitslabel kadert niet alleen in de wettelijke bepaling die stelt dat dit vereist is om de activiteit na 2017 verder te zetten, maar ook in een algemene trend die een steeds sterkere focus legt op kwaliteit in de gezondheidszorg. Een drietal jaar geleden sloegen de afdeling Hematologie en de dienst Laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de handen in elkaar om een gezamenlijke accreditatie te behalen voor het uitgebreide en strenge eisenkader dat hiermee gepaard gaat.

De eerste stamceltransplantatie op campus Sint-Jan dateert al van 1987. Sindsdien kende de stamceltransplantatie-activiteit een sterke groei en wierp het ziekenhuis zich op als een referentiecentrum in dit domein. De uitbouw van solide samenwerkingsverbanden speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze heel specifieke zorg. Het stamceltransplantatiecentrum heeft zijn ervaring en stevige reputatie mede te danken aan een accurate doorverwijzing vanuit de omringende ziekenhuizen. Jaarlijks vinden er een zeventigtal stamceltransplantaties plaats.

De afdeling hematologie staat in voor de kliniek, met name de diagnose en de toediening van de therapie, maar de stamcelcollectie, verwerking en bewaring in het stamcellaboratorium -activiteiten die zich binnen de dienst laboratoriumgeneeskunde afspelen- vervolledigen het drieledige proces. Er zijn twee transplantatievormen. Aan allogene stamceltransplantatie komt een donor te pas. Dit soort stamceltransplantatie is voornamelijk aangewezen als therapie voor acute leukemie. Bij autologe stamceltransplantatie krijgt de patiënt eigen stamcellen toegediend ter ondersteuning van een intensieve chemobehandeling, hoofdzakelijk als therapie voor het multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler, en lymfeklierkanker (lymfoom).

'De toekenning van de accreditatie en vooral ook het voorbereidende proces bracht een enorme dynamiek in onze werking', aldus dr. Tom Lodewyck, hematoloog op campus Sint-Jan. 'Onze groep is in zijn totaliteit bijzonder trots op deze realisatie en de erkenning geeft meteen ook een impuls om de aandacht voor kwaliteit blijvend aan te scherpen en alert te zijn voor elke opportuniteit om ze naar een superieur niveau te tillen.'

Laatst gewijzigd Thursday, June 25, 2015 om 3:32 PM