Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Hartinfarct bij vrouwen vraagt verder onderzoek

Hartinfarct bij vrouwen vraagt verder onderzoek

Hoewel hart- en vaatziekten de voornaamste doodsoorzaak zijn bij vrouwen, blijkt het patiëntenbestand in de cardiologie overwegend mannelijk en ligt het succes van de gebruikelijke behandelingen hoger bij mannen. Een studie uitgevoerd in Edinburgh signaleerde dat een gevoeligere test de diagnose van hartaanval bij vrouwen alvast juister zou stellen. Een vaststelling die zeker verder onderzoek verdient volgens dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd Cardiologie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, maar hij voegt er wel nog een aantal bedenkingen aan toe.

 

Waarom onderdiagnose van hartinfarct bij vrouwen?

Het is een veelvoorkomend misverstand dat vrouwen minder hartinfarcten zouden krijgen dan mannen. Niets is minder waar, al ligt de risicoleeftijd bij vrouwen wel zo'n tien jaar hoger. Dit misverstand zorgt er in de eerste plaats wellicht al voor dat vrouwen zelf minder alert zijn voor de symptomen van een hartaanval. Verder is het niet uitgesloten dat de symptomen zich bij vrouwen op een andere manier uiten, dat zij die op een andere manier ervaren, minder snel aan de alarmbel trekken of hun klachten aanbrengen op een andere manier, waardoor de huisarts of spoedarts ze minder snel herkent of aan een andere aandoening toeschrijft. Het is zelfs best mogelijk dat een combinatie van al deze elementen aan de basis ligt van de onderdiagnose van hartinfarct bij vrouwen.

Gevoeligere tests

De symptomen correct interpreteren is een eerste stap. Maar een onderzoek dat in Edinburgh uitgevoerd werd, wijst erop dat ook de medische testen om de diagnose te bevestigen tekortschieten. Volgens dr. Vandekerckhove is dat niet onwaarschijnlijk. De standaardtesten meten de loslating van bepaalde spiereiwitten in het bloed. Vrouwen hebben een andere lichaamsbouw en -chemie dan mannen: ze zijn kleiner, hebben minder spieren en meer bindweefsel. Het is dus niet onlogisch dat de waarden die aangeven dat er een risico op een hartinfarct bestaat voor vrouwen lager zouden liggen dan voor mannen. De studie ging door in het Royal Infirmary ziekenhuis in Edinburgh. Drie maanden lang pasten de onderzoekers, op iedereen die zich in dit ziekenhuis aandiende met een vermoeden van een hartaanval of angina pectoris, naast de bloedtest die ze standaard gebruiken ook een gevoeligere versie toe. De resultaten van de eerste test gaven een diagnose van hartaanval bij bijna dubbel zoveel mannen als vrouwen. Bij de gevoeligere test lagen de aantallen zo goed als gelijk. De denkpiste om de bestaande tests op te delen in een versie voor mannen en een andere voor vrouwen verdient op basis van deze eerste resultaten zeker meer onderzoek.

Behandelingsmethoden optimaliseren

Zowel de onderzoekers als dr. Vandekerckhove halen wel aan dat het hogere sterftecijfer bij vrouwen dankzij een correctere diagnosestelling nog niet noodzakelijk van de baan zou zijn, want ook de huidige behandelingsmethoden voor hartinfarct en zelfs voor hartziekten in het algemeen blijken succesvoller bij mannen dan bij vrouwen. Stents, defibrillatoren, pacemakers,… krijgen mannen niet alleen vaker ingeplant dan vrouwen, bij deze laatste treden ook regelmatiger complicaties op of leiden de operaties tot minder goede resultaten. Ook hier vermeldt dr. Vandekerckhove als mogelijke oorzaak de andere lichaamsbouw met een kleiner hart en fijnere aderstructuur. Een vrouwenlichaam vergt grotere precisie en mogelijk zijn de beschikbare materialen dus niet uitgesproken vrouwvriendelijk.

Kortom, de cijfers laten er geen twijfel over bestaan dat er zowel op het vlak van diagnose als behandeling van hart- en vaatziekten een ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen, maar waar die ongelijkheid precies gezocht moet worden, blijft een groot vraagteken. Hoewel de test in Edinburgh alvast een stap zet in de richting van een preciezere diagnose, blijft er nog heel wat ruimte voor onderzoek.

 

Laatst gewijzigd Tuesday, April 07, 2015 om 1:56 PM