Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  AZ Sint-Jan wil hartpatiënten best mogelijke zorg aanbieden

AZ Sint-Jan wil hartpatiënten best mogelijke zorg aanbieden

Dienst Cardiologie wil hartpatiënten de best mogelijke zorgen bieden. Lees hier het interiew met diensthoofd dr. Vandekerckhove.

De dienst cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV stelt alles in het werk om hartpatiënten de best mogelijke zorgen te bieden. Ze volgen alle evoluties op de voet en willen zelf bijdragen tot de verbetering van de kennis over en behandeling van hartritmestoornissen, hartklepziekten en hartverzwakking. In een interview licht dr. Vandekerckhove toe hoe de accenten in de loop der jaren verschoven zijn en waar ze met de dienst naartoe willen.

 

Drie grote pijlers

"Tot een tiental jaar geleden lag de focus binnen het medische domein van de cardiologie op de hartaanval", aldus dr. Vandekerckhove. "Deze subdiscipline maakt nog steeds een belangrijk onderdeel uit van onze activiteiten, maar de mogelijkheden qua diagnose, behandeling, opvolging en eventuele preventie van herhaling van hartinfarcten staan grotendeels op punt. Omstreeks 2007 verschoof het accent naar de hartritmestoornissen, zoals voorkamerfibrillatie en plotse dood, de overkoepelende term voor alle stoornissen die kunnen leiden tot hartstilstand en overlijden. In dit domein leggen we ons erop toe hartritmestoornissen zo vroegtijdig mogelijk te herkennen, exact te diagnosticeren en de patiënt vervolgens goed te begeleiden. Een derde belangrijke patiëntengroep zijn de mensen met een hartklepziekte, één van de belangrijkste oorzaken van hartverzwakking. Dit is de situatie waar zowat alle hartpatiënten uiteindelijk op afstevenen en die hen meteen een stap dichter bij overlijden brengt. Deze fase zo lang mogelijk uitstellen en zo mogelijk voorkomen, vormt één van onze hoofdtaken."

Deze drie patiëntengroepen zijn in goede handen bij de dienst Cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Ze werken daarin nauw samen met de diensten cardiochirurgie en Cardioanesthesie om te bekijken welke de beste behandelingsopties zijn voor elke patiënt.

 

De nieuwste technieken

"Binnen de grenzen van de betaalbaarheid niet alleen de nieuwste technologieën in huis halen, maar ook gespecialiseerd personeel dat deze kan bedienen, is een aanhoudende evenwichtsoefening en vraagt behoorlijk wat creativiteit", zegt dr. Vandekerckhove. "Maar onze dienst volgt daarin de visie van het ziekenhuis dat vooruitstrevende zorg voor iedereen wil bieden. Vier jaar geleden investeerden we in een Stereotaxis, één van de vier exemplaren in België. Met deze magneetgestuurde robot kunnen we hartritmestoornissen op afstand behandelen. Met behulp van een nieuw arts in ons team spitsen we ons toe op de ontwikkeling van echocardiografie, waaronder driedimensionele en inspanningsecho en ook functionele metingen. Ook hiervoor investeren we in nieuwe apparatuur. Vijf jaar geleden startten we met aortaklepimplantatie via de lies en als vierde centrum in België introduceerden we vorig jaar de MitraClip-implantatie voor patiënten met een lekkende mitralishartklep die niet in aanmerking komen voor chirurgie. Op dit ogenblik beschikken we over vier cathlabzalen voor hartkatheterisatie, het inspuiten van een contrastvloeistof in de aders om onregelmatigheden op te speuren. Natuurlijk zijn de cardiologen van onze campus Henri Serruys en ook de cardiologen van alle samenwerkende ziekenhuizen welkom om hier gebruik van te maken. Om patiënten met een acuut hartinfarct snel en efficiënt te kunnen behandelen, zijn we binnen het STEMI (ST-Elevatie Myocard Infarct) netwerk ook gelinkt aan alle andere ziekenhuizen in de regio. Daarin speelt onze goed uitgebouwde en vlot bereikbare wachtdienst een belangrijke rol."

 

Teamwerk

Als je de cijfers voor België vergelijkt, is het aandeel medische ingrepen dat de dienst Cardiologie in 2013 voor haar rekening nam indrukwekkend. Mede dankzij dit volume blijft de zorgkwaliteit hoog, maar de kernvereiste om dergelijke resultaten te behalen, is volgens dr. Vandekerckhove een hecht professioneel team. Niet alleen de expertise van de acht stafmedewerkers telt, maar ook de motivatie van de assistenten en buitenlandse artsen in opleiding, de kennis en kunde van verpleegkundigen en de inzet van de medische secretaressen. Elke medewerker wordt nauwkeurig geselecteerd op basis van een goede opleiding, de nodige ervaring en betrouwbaarheid maar vooral ook samenwerkingsvaardigheden. Iedereen moet vlot op elkaar kunnen inspelen en de sfeer moet goed zitten.

 

Zo wil de dienst Cardiologie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV nu en in de toekomst op constante basis hoogkwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde, maar betaalbare zorg aanbieden aan hartpatiënten. Met een sterk team werpt ze zich op als een voortrekker in hartzorg.

Laatst gewijzigd Friday, May 23, 2014 om 1:58 PM