Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  Alle hens aan dek om allergiepatiënten hooggespecialiseerde zorgen aan te bieden

Alle hens aan dek om allergiepatiënten hooggespecialiseerde zorgen aan te bieden

Sinds mei 2015 is er op campus Sint-Jan een allergieteam. Daarin werken specialisten uit verschillende diensten samen om het stijgende aantal allergiepatiënten de meest recente behandelingen en kwalitatief hoogstaande zorg te bieden.

De afgelopen veertig jaar nam het aantal allergiepatiënten sterk toe. Een kwart van de bevolking heeft klachten van allergie en dit aantal stijgt jaar na jaar, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Allergie vormt wereldwijd een belangrijk probleem. Op campus Sint-Jan gebeurde de behandeling van deze patiënten op verschillende diensten, maar omdat allergieën heel divers zijn en patiënten een combinatie van verschillende allergieën kunnen hebben, was het niet altijd duidelijk bij welke arts en op welke dienst de patiënt het best terechtkon. Daarom richtten we in mei 2015 het multidisciplinair Allergieteam op. De diensten Huidziekten, Maag-, Darm en Leverziekten, Laboratoriumgeneeskunde, Neus-, Keel- en Oorziekten, Kinderziekten, Longziekten en Spoedopname zijn hierin vertegenwoordigd.

Allergietelefoon

Binnen het Allergieteam speelt de allergieverpleegkundige een centrale rol. Zij staat in voor de organisatie en centrale communicatie en begeleidt ook heel wat onderzoeken en behandelingen. Een afspraak maken kan via de centraleallergietelefoon: 050 45 96 96. Afhankelijk van de klachten verwijzen we dan door naar de meest geschikte afdeling. Als perfect duidelijk is op welke dienst je als patiënt terecht kan voor de juiste hulp, kan je deze dienst ook rechtstreeks contacteren.

Ook de diëtisten zijn actief betrokken bij ons Allergieteam. Ze geven advies aan patiënten met een voedingsallergie en begeleiden hen. Patiënten en ouders van patiënten kunnen ook rechtstreeks een afspraak maken bij hen.

Allergie bij kinderen

De presentatie van allergie is bij kinderen vaak wisselend in functie van de leeftijd. Dat gaat van koemelkeiwitallergie en eczeem bij baby's naar kleuterastma. Bij schoolgaande kinderen is er dan weer vaker allergische en inspanningsgebonden astma te zien, samen met allergische rhinoconjunctivitisklachten (een combinatie van een lopende neus, niezen en neusverstopping met jeukende, prikkende, tranende ogen).

Allergie bij volwassenen

Bij volwassen patiënten kunnen heel diverse vormen van allergie voorkomen. Een groot deel van de allergische kinderen ontgroeit de klachten van eczeem en astma tegen de adolescentie en behoudt de allergische rhinoconjunctivitisklachten. Sterk allergische kinderen behouden wel vaak klachten van eczeem en astma. Wie begint te roken raakt vaak een stuk moeilijker van astma af.

Ook wie niet allergisch was als kind kan op volwassen leeftijd gelijk welke vorm van allergie ontwikkelen. Bij volwassenen komen voornamelijk allergische rhinoconjunctivitis, contacteczeem en chronische netelroos, wespen- en bijenallergie en allergie aan medicijnen frequent voor.

Verschillende vormen

Allergieën kunnen sterk variëren, zowel in oorzaak en vorm als in ernst. Sommige allergieën komen ook veel frequenter en bij meer mensen voor dan andere.

Allergische rhinoconjunctivitis

Allergische neus- en oogklachten komen voor bij 15 à 25 % van de bevolking. Ze worden voornamelijk uitgelokt door allergenen die zich in de lucht bevinden (aëro-allergenen). Naast de klassieke klachten kan dit ook gepaard gaan met een ontsteking van het middenoor, sinusitis, vermoeidheid, snurken en slaapstoornissen. De laatste tien jaar speelt immunotherapie een steeds grotere rol in de behandeling van allergische rhinitis. Het is de enige behandeling van allergie die de oorzaak van het probleem aanpakt en niet enkel de symptomen verzacht.

Voedingsallergie

Voedingsallergie neemt al enkele tientallen jaren duidelijk toe, voornamelijk bij kinderen. In de verenigde staten heeft 8 % van de kinderen een voedingsallergie en 30 % van hen heeft een allergie voor verschillende voedingsmiddelen. De presentatie van een voedingsallergie kan variëren van lokale irritatie in mond en keel, uiteenlopende maag- en darmklachten, eczeem en netelroos tot zwellingen in het gezicht en de keel die de ademhaling kunnen beperken (Quincke-oedeem). Het kan zelfs gaan tot anafylaxie, een ernstige, vaak levensbedreigende reactie. Een voedingsallergie kan zich ook voordoen onder de vorm van een chronische ontsteking van de slokdarm. Dit komt bij volwassenen dubbel zo vaak voor dan bij kinderen, maar blijft wel zeldzaam.

De belangrijkste voedingsallergenen zijn ei, koemelk, soja, tarwe, vis, schaaldieren en noten. Daarnaast zijn er ook kruisreacties mogelijk van voedingsmiddelen met pollen en met latex. De meeste gevallen van zo'n 'kruisallergie' gaan gepaard met symptomen in het mond- en keelgebied en geven zelden aanleiding tot anafylaxie.

Gespecialiseerde diëtisten zijn belangrijke partners voor patiënten met een voedingsallergie.

Allergische huidreacties

Eczeem komt voor bij 15 à 20 % van de kinderen en bij 2 à 10 % van de volwassenen. Het is vaak de eerste manier waarop allergie op jonge leeftijd tot uiting komt. Eczeem heeft een grote impact op de levenskwaliteit. In 30 % van de gevallen hebben kinderen met eczeem gelijktijdig ook een voedingsallergie. Op schoolgaande leeftijd ontwikkelen ze dan vaak astma en rhinoconjunctivitis. Het smeerschooltje op de dienst Huidziekten maakt kinderen met eczeem vertrouwd met dagelijks smeren.

Volwassenen vertonen meer contacteczeem. Het gaat om een vorm van eczeem die ontstaat door een vertraagde overgevoeligheidsreactie op een stof die met de huid in contact komen.

Om de oorzaak van netelroos en Quincke-oedeem te achterhalen is de bevraging van de patiënt richtinggevend. Chronische netelroos komt frequenter voor bij jongeren en volwassenen.

Latexallergie is een specifieke allergische reactie op materialen afkomstig van het sap van de rubberboom (natuurrubberlatex).

Overgevoeligheid geneesmiddelen

Geneesmiddelenallergie komt naar schatting voor bij 7 % van de bevolking. Best gekend zijn de allergische reacties op antibioticum zoals penicilline en op ontstekingswerende middelen. Aangezien dit veelgebruikte geneesmiddelen zijn, is het belangrijk om uit te zoeken aan welke bestanddelen je allergisch bent.

Allergisch astma

In de jaren 90 is allergisch astma duidelijk toegenomen in frequentie. Bij die toename komen meerdere factoren kijken en zeker omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol. Momenteel lijkt deze vorm van allergie een plateau bereikt te hebben.

Insectenallergie

Deze allergievorm komt voornamelijk voor bij adolescenten en volwassenen. Bij ernstige reacties is het belangrijk om immunotherapie op te starten: voor bijen- en wespensteken bieden we deze behandeling aan op onze dienst Longziekten.

Anafylaxie

De ernstigste allergische reactie blijft anafylaxie. Anafylaxie is een ernstige, vaak levensbedreigende reactie die in verschillende organen tot uiting kan komen: ernstige zwelling van het gelaat en de lippen, netelroos over het ganse lichaam, ademhalingsproblemen tot ademnood, ernstig braken en diarree. Ook een plotse bloeddrukval en bewusteloosheid kunnen optreden. In Europa komt dit jaarlijks bij 8 à 10 op de 100.000 kinderen en adolescenten voor, in de Verenigde Staten bij 21 à 50 op de 100.000 kinderen. De aantallen stijgen wereldwijd ook nog steeds. In 65 % van de gevallen wordt deze reactie uitgelokt door een voedingsallergie, bij 20 % door een bijen- of wespensteek en bij 5 % door een geneesmiddelenallergie. De adrenaline auto-injector blijft qua behandeling hét levensreddende medicament, maar iedereen uit de omgeving van de patiënt moet een anafylactische reactie natuurlijk eerst goed kunnen herkennen. Elke patiënt moet ook een persoonlijk allergie-actieplan hebben en zowel de patiënt zelf als zijn omgeving moeten getraind worden om de auto-injector toe te dienen. In ons ziekenhuis is er ook een anafylaxie-actieplan met gespecialiseerde anafylaxiekit.

Aanpak allergie op campus Sint-Jan

Allergie treft vaak meerdere organen en de symptomen kunnen zo sterk uiteenlopen dat er best meerdere specialisten bij de diagnose en behandeling betrokken zijn. Dat vormt een uitdaging, maar is vooral ook een noodzaak om de allergiepatiënt gespecialiseerde zorg op maat aan te bieden.

 

Laatst gewijzigd Wednesday, August 09, 2017 om 4:22 PM