Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Over AZ Sint-Jan >  Nieuws >  ‘Onder’ de scan? Nu is er ook voor en naast!

‘Onder’ de scan? Nu is er ook voor en naast!

Op campus Sint-Jan staat er een gloednieuw toestel op onze dienst radiologie. Vooral orthopedische patiënten hebben baat bij wat dit toestel kan en doet, en dat is driedimensionale beelden maken in staande of zittende positie. Bovendien gebruikt het hiervoor maar heel weinig bestralingsdosis.

Snel en correct

Uniek bij het onderzoek met het nieuwe toestel is dat twee röntgenbuizen samen langsheen het lichaam van de patiënt passeren en zo gelijktijdig, in exact dezelfde houding een frontale en een profielopname maken. Dit gebeurt in minder dan twintig seconden. Doordat de buizen loodrecht staan en in een rechte lijn bewegen, zorgen ze niet voor 'projectievergroting', wat bij andere beeldvormingstechnologieën vaak wel zo is. Verschillende aaneensluitende beelden aaneenzetten is met deze techniek dan ook niet meer nodig. Op basis van deze frontale en profielopnamen kan zelfs een 3D-voorstelling gemaakt worden van patiënten. Dat kon vroeger enkel met CT-scanning en bovendien enkel in liggende houding.

 

Belangrijke pluspunten

Wellicht het belangrijkste pluspunt van deze techniek is dat hij een zeer lage stralingsdosis gebruikt. Bovendien kan de dosis bij opvolgingsonderzoeken nog sterker beperkt worden, tot een dosis die overeenkomt met zeven dagen van de kosmische straling waar iedereen op aarde dagelijks wordt aan blootgesteld. Deze lage dosis is in het bijzonder van belang bij jonge patiënten die herhaaldelijk onderzoeken ondergaan bij de diagnose, behandeling en opvolging van scoliose, een verkromming van de wervelkolom. Volgens een medische studie komt borstkanker tweemaal zo veel voor bij vrouwen met scoliose die herhaaldelijk blootgesteld zijn aan klassieke digitale X-rays. Bij zo'n opvolgingsonderzoek met verlaagde dosis ligt de stralingsdosis maar liefst 24 maal lager.

Dat patiënten in 'staande' of 'zittende' en dus in een 'belastende' houding kunnen worden onderzocht, is ook een groot voordeel. Dit konden 2D-, CR-, of DR-technieken eerder al, maar daarmee was een 3D-reconstructie niet mogelijk. Vooral orthopediepatiënten hebben baat bij deze nieuwe beeldvormingsoptie, zowel kinderen als volwassenen.

Voordelen voor kinderen

Voor kinderen is de beperking van de stralingsdosis extra belangrijk, zeker bij aandoeningen zoals wervelkolomafwijkingen waarvoor herhaaldelijk scans nodig zijn. Het toestel houdt bij opnames van het been rekening met bepaalde 'fouten' die aan de houding liggen en maakt het mogelijk om een 3D-reconstructies te maken van de betrokken gewrichten en beenderen. Dit alles leidt tot een veel correcter en specifieker behandelingsplan en opent de deur naar nieuwere en verfijndere correctietechnieken voor misvormingen van de ledematen.

Ter hoogte van de wervelkolom is deze techniek de enige die de mogelijkheid biedt in een 'gewichtdragende' positie een perfect 3D-beeld te verkrijgen, bovendien aan lage stralingsdosis. In geval van scoliose laat dit een betere behandeling toe. Het is mogelijk om reconstructies van het volledige lichaam te maken om zo de balans tussen de wervelkolom en de benen beter bij te sturen. Ook een perfecte 3D-weergave maken van specifieke misvormingen van het skelet van de wervelkolom zoals die vaak bij kinderen en adolescenten voorkomen, behoort tot de opties.

Heup- en kniechirurgie

De 3D-reconstructies maken een nauwkeurigere planning van de operatie mogelijk, wat van belang is bij zowel bekkencorrecties als bij de plaatsing van totale heupprothesen. De software van het toestel laat zelfs toe om de heupprothese te integreren in het 3D-beeld. Ook na de plaatsing van totale heupprothesen kan deze techniek helpen om posities en oriënteringen te controleren en de resultaten van de chirurgie beter te beoordelen. Voorheen kon dit enkel als de patiënt een onderzoek met hogere stralingsdosis (CT-scan) onderging.

Op het vlak van kniechirurgie zijn er net zo goed enorme uitdagingen. Voorheen werden klassieke staande radiografieën van het volledige been gebruikt om zowel operatieve correcties rond de knie als totale knieprothesen voor te bereiden. Deze brachten niet alle afwijkingen correct in beeld. Een juiste weergave van de driedimensionale structuur van het been in belaste positie is enorm belangrijk bij zowel de planning van de operatie als het finale resultaat van de chirurgie. Het nieuwe onderzoek laat dus toe om deze foutenmarge weg te werken en tot een preciezer operatieplan te komen. En de patiënt? Die haalt hier de winst uit in zijn eindresultaat.

 

Laatst gewijzigd Tuesday, August 22, 2017 om 1:46 PM